Ito ay pag-aaral ng metalinggwistika, istruktura, gamit at katangian ng wikang Filipino. Sa paraang multidisiplinaryo at interaktibo, malilinang ang mga makrong kasanayang tungo sa pang-akademikong komunikasyon.


LEC: 3 units | 3 hours per week

LAB: NONE

Pre-requisite: NONE